TT

Tên chi bộ

Họ và tên

Chức vụ

Quyết định

1

Chi bộ Khoa Sư phạm kỹ thuật   

1 - Nguyễn Trường Giang

Bí thư

Quyết định số 11-QĐ/BTV ngày 18 tháng 9 năm 2022

2

Chi bộ Phòng Tổ chức Hành chính

  1- Lê Quỳnh Lan

  2- Nguyễn Thuý Hằng

- Bí thư

- Phó bí thư

Quyết định số 12-QĐ/BTV ngày 18 tháng 9 năm 2022

3

Chi bộ Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng – Trung tâm Thực hành

  1- Trần Công Chính

- Bí thư

Quyết định số 13-QĐ/BTV ngày 18 tháng 9 năm 2022

4

Chi bộ Phòng Khoa học HTQT – Khoa Kinh tế                            

  1- Nguyễn Thị Phương Dung

- Phó Bí thư

Quyết định số 14-QĐ/BTV ngày 18 tháng 9 năm 2022

5

Chi bộ Phòng Kế toán Tài chính – Quản trị thiết bị           

  1- Ngô Mạnh Hà

  2- Trần Văn Hiệp

- Bí thư

- Phó bí thư

Quyết định số 15-QĐ/BTV ngày 18 tháng 9 năm 2022

6

Chi bộ Khoa Giáo dục đại cương

  1- Nguyễn Đình Thi

  2- Vũ Thị Phương Dung

  3- Phạm Thanh Bình

- Bí thư

- Phó bí thư

- Chi uỷ viên

Quyết định số 16-QĐ/BTV ngày 18 tháng 9 năm 2022

7

Chi bộ Phòng Công tác sinh viên

1 – Nguyễn Lương Kiên

2 – Nguyễn Thị Thanh Bình

- Bí thư

- Phó bí thư

Quyết định số 17-QĐ/BTV ngày 18 tháng 9 năm 2022

8

Chi bộ Khoa Cơ khí

1 – Trần Thanh Tâm

2 – Trần Xuân Thảnh

3 – Nguyễn Hồng Thanh

- Chi uỷ viên

- Chi uỷ viên

- Chi uỷ viên

Quyết định số 18-QĐ/BTV ngày 18 tháng 9 năm 2022

9

Chi bộ Công nghệ thông tin

1 – Tô Đức Nhuận

2 – Nguyễn Thị Thu Thuỷ

3 – Nguyễn Thị Thu Hằng

- Chi uỷ viên

- Chi uỷ viên

- Chi uỷ viên

Quyết định số 19-QĐ/BTV ngày 18 tháng 9 năm 2022

10

Chi bộ Phòng Thanh tra ĐBCL – Khoa Điện Điện tử

1 – Hoàng Thị Phương

2 – Phạm Xuân Bách

3 – Giản Quốc Anh

- Bí thư

- Phó Bí thư

- Chi uỷ viên

Quyết định số 20-QĐ/BTV ngày 18 tháng 9 năm 2022

11

Chi bộ Phòng Đào tạo

1 – Ngô Thanh Bình

- Phó Bí thư

 

Quyết định số 21-QĐ/BTV ngày 18 tháng 9 năm 2022