TT

Tên giáo trình

Trình độ

Chủ biên

Thành viên

Năm

1

Nhập môn tin học

Đại học, Cao đẳng

ThS. Phạm Hùng Phú

ThS. Vũ Thị Phương,
ThS. Phùng Thị Thu Hiền

2016

2

Lập trình cơ sở dữ liệu

Đại học, Cao đẳng

ThS. Nguyễn Thế Vinh

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

2016

3

Lập trình nâng cao

Đại học, Cao đẳng

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

ThS. Bùi Thị Thảo

2016

4

Lập trình cơ sở dữ liệu với VB.NET

Đại học

ThS. Nguyễn Văn Thẩm

ThS. Phạm Hùng Phú

2016

5

Lập trình Windows

Đại học

ThS. Nguyễn Văn Vũ

ThS. Nguyễn Văn Thẩm

2016

6

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Đại học, Cao đẳng

TS. Đặng Quyết Thắng

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

2018

Phản hồi về bài viết “Tập bài giảng, giáo trình”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: