Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ sinh viên được thành lập theo QĐ số 385/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 10/4/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Về việc chuyển đổi cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định theo cơ cấu tổ chức tại Quyết định số 388/QĐ-LĐTBXH ngày 01/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ sinh viên thực hiện công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên cấp trường, là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng có hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập rèn luyện tại trường. Các yêu cầu của sinh viên được giải quyết ngay tại trung tâm hoặc có giấy hẹn ngày đến giải quyết hoặc trả lời.

Trung tâm tư vấn sinh viên cũng là nơi để sinh viên có thể bày tỏ những điều mình còn lo ngại, chưa chắc chắn trong quá trình học và rèn luyện tại trường.

 

Phản hồi về bài viết “Giới thiệu trung tâm tư vấn, hỗ trợ sinh viên”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: