altace

altace

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

NÔI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Trong tác phẩm thơ Tình đồng nghiệp, cố nhà giáo Hà Chí Đạt (Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định) đã viết:

“Bao nhiêu năm bấy ngọt bùi cay đắng

Để ngôi trường tươi mãi tuổi yêu thương

Bao nhiêu năm không dễ bình yên

Cơm áo đời thường lặn vào trang giáo án

Nghĩ đến đàn em mắt bừng tia sáng

Đạo làm thầy đâu dám viết cho xong”

Khoa Sư phạm kỹ thuật là gam màu sáng góp phần tạo nên bức tranh hơn 50 năm truyền thống Nhà trường. Với 20% giảng viên có học vị Tiến sĩ, 80% giảng viên có học vị Thạc sĩ và trong đó 10% giảng viên đang làm nghiên cứu sinh, Khoa Sư phạm kỹ thuật đã và đang thực hiện nhiệm vụ chính trị về tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhiều cơ sở giáo dục, doanh nghiệp có đào tạo nghề trong cả nước, cụ thể là:

- Tham gia đào tạo sinh viên sư phạm và các lớp cao đẳng, đại học, cao học; 

- Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học;

- Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, giáo viên giáo dục nghề nghiệp;

- Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người dạy nghề và triển khai các chuyên đề thuộc lĩnh vực nghiệp vụ sư phạm theo nhu cầu xã hội;

- Tham gia các Hội đồng Giám khảo đánh giá bài giảng trong Hội giảng giáo viên dạy nghề giỏi cấp Quốc gia, Hội giảng giáo viên dạy nghề giỏi cấp Tỉnh tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Bình, Nam Định, Hà Nam, Bắc Giang… và Hội thi thiết bị dạy nghề của nhiều tỉnh thành trong cả nước;

- Từ năm 2012, trước yêu cầu về thực tiễn nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp, Khoa đã và đang triển khai giảng dạy học phần Kỹ năng mềm cho sinh viên cao đẳng, đại học.

Khoa Sư phạm kỹ thuật ngày nay là một trong các đơn vị chức năng quan trọng của Nhà trường có tiền thân là Tổ bộ môn lý thuyết trực thuộc giáo vụ trong giai đoạn từ Trường Trung học công nghiệp Nam Hà đến những năm đầu của Trường Giáo viên dạy nghề II. Từ khi Trường được thành lập đến 1970, giáo viên của Tổ bộ môn lý thuyết vừa thực hiện nhiệm vụ giảng dạy vừa nghiên cứu chuyển giao thành tựu của khoa học sư phạm vào quá trình dạy học nghề và quản lý giáo dục người học nghề, những đóng góp đó đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng đào tạo công nhân kỹ thuật của Nhà trường.

Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Ngày 17 tháng 6 năm 1971, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 171/TTg Quyết định về việc đổi tên Trường thành Trường Giáo viên dạy nghề II; theo đó, Ban nghiệp vụ sư phạm được thành lập và trực thuộc Giám hiệu. Ban nghiệp vụ sư phạm cùng với các Ban đào tạo nghề của Trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy thực hành đối với 04 nghề là máy nổ, gò, hàn, điện và đào tạo công nhân kỹ thuật. Cùng với sự phát triển đa dạng các ngành, nghề đào tạo của Nhà trường, Ban nghiệp vụ sư phạm đã không ngừng lớn mạnh và góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của Nhà trường, đặc biệt là nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy nghề.

Năm 1978, Trường Giáo viên dạy nghề II được đổi tên thành Trường Sư phạm Kỹ thuật II. Từ năm 1992 đến 1999 Ban nghiệp vụ sư phạm đã tham gia đào tạo Giáo viên dạy nghề trình độ cao đẳng theo Quyết định số 1395/TH-DN ngày 13 tháng 7 năm 1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo thí điểm Giáo viên dạy nghề trình độ cao đẳng. Ngày 28 tháng 05 năm 1999, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 130/1999 /QĐ-TTg thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nam Định trên cơ sở Trường Sư phạm Kỹ thuật II và chính thức nhận nhiệm vụ đào tạo Giáo viên dạy nghề trình độ cao đẳng, theo đó Ban nghiệp vụ sư phạm được đổi tên là Khoa Sư phạm.

Ngày 05 tháng 01 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 05/2006/QĐ-TTg Quyết định về việc nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, theo đó Khoa Sư phạm được đổi tên thành Khoa Sư phạm kỹ thuật. Trong nhiều năm qua, ngày 17 tháng 6 hằng năm đã trở thành ngày kỷ niệm thành lập Khoa.

* Về nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế: Từ khi được thành lập đến nay, các thế hệ giảng viên của Khoa Sư phạm kỹ thuật đã tham gia nhiều khóa học, tập huấn về nghiệp vụ sư phạm ở trong và ngoài nước do chuyên gia của Liên Xô cũ, Đức, Hàn Quốc, Bỉ, Úc… giảng dạy; tham gia thực hiện hoặc chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học sư phạm ứng dụng cấp Trường, cấp Tỉnh, cấp Bộ và cấp khu vực Châu Á; tham gia giảng dạy cho nước bạn Campuchia. Đến nay, tất cả các môn học, học phần, mô-đun thuộc Khoa trực tiếp giảng dạy đều có giáo trình, tập bài giảng do giảng viên của Khoa biên soạn.  

* Khoa đã nhận được nhiều phần thưởng cao qúy trong giai đoạn 2000-2016:

TT

NĂM

THÀNH TÍCH

ĐƠN VỊ TẶNG

QUYẾT ĐỊNH

1

2000

Bằng khen: Ban Nghiệp vụ sư phạm đã thực hiện tốt công tác LĐ - TB&XH trong thời kỳ đổi mới

Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội

Số QĐ: 761/QĐ-LĐTBXH ngày 08/8/2000

2

2004

Bằng khen: Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2004

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

Số QĐ: 1868/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2004

3

2005

Bằng khen: Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2005

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

Số QĐ: 129/QĐ-LĐTBXH ngày 26/01/2006

4

2008

Danh hiệu: Tập thể Lao động tiến tiến

Trường Đại học SPKT Nam Định

Số QĐ: 1146/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 12/12/2008

5

2009

Danh hiệu: Tập thể Lao động tiến tiến

Trường Đại học SPKT Nam Định

Số QĐ: 1648/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 28/12/2009

6

2010

Danh hiệu: Tập thể Lao động tiến tiến

Trường Đại học SPKT Nam Định

Số QĐ: 917/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 06/12/2010

7

2011

Danh hiệu: Tập thể Lao động tiến tiến

Trường Đại học SPKT Nam Định

Số QĐ: 906/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 6/12/2011

8

2011

Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường giai đoạn 2006 - 2011

Bộ Lao động -Thương Binh & Xã hội

Số QĐ: 1653/QĐ-LĐTBXH ngày 16/12/2011

9

2012

Danh hiệu: Tập thể Lao động tiến tiến

Trường Đại học SPKT Nam Định

Số QĐ: 24/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 14/01/2013

10

2013

Danh hiệu: Tập thể Lao động tiến tiến

Trường Đại học SPKT Nam Định

Số QĐ: 1304/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 17/12/2013

11

2013

Danh hiệu: Tập thể Lao động xuất sắc

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

Số QĐ: 195/QĐ-LĐTBXH ngày 19/02/2014

12

2014

Danh hiệu: Tập thể Lao động tiến tiến

Trường Đại học SPKT Nam Định

Số QĐ: 1227/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 25/12/2014

13

2014

Bằng khen: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2014

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

Số QĐ: 290/QĐ-LĐTBXH ngày 04/03/2015

14

2016

Danh hiệu: Tập thể Lao động tiến tiến

Trường Đại học SPKT Nam Định

Số QĐ: 1178/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 05/12/2016

 

* Định hướng phát triển đến 2020 và tầm nhìn đến 2030

- Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

- Tiếp tục cử giảng viên đi tu nghiệp để nâng cao trình độ để có 30% giảng viên có học vị Tiến sĩ vào năm 2019 và 50% giảng viên có học vị Tiến sỹ vào năm 2030;

- Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, chú trọng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

- Mở ngành đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.Bottom of Form

* Địa chỉ liên hệ

Khoa Sư phạm kỹ thuật - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 

Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP. Nam Định 

Tel : 0228. 3636 054 

Email: khoaspkt.skn@moet.edu.vn