Phòng Tổ chức cán bộ 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP. Nam Định

Tel: 0228.3. 64 28 91

Email: phongtccb.skn@moet.edu.vn

 

1
Tư vấn tuyển sinh 2019?