Trần Thanh Tùng
Năng lực quản lý: Chuyên viên
Năng lực chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết

Vũ Văn Định
Năng lực quản lý: Kỹ sư quản lý chuyên ngành điện 
Năng lực chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Tự động hóa
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết

Đoàn Văn Hiện
Năng lực quản lý: Kỹ sư quản lý chuyên ngành điện;
Năng lực chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật điện
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết

Trần Đình Tụng
Năng lực quản lý: Kỹ sư quản lý kiến trúc, xây dựng;
Năng lực chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết

Nguyễn Thị Hà
Nhân viên quản lý phòng học
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết

Vũ Thị Hiền
Nhân viên quản lý phòng học
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết
   

Phản hồi về bài viết “Cán bộ phòng Quản trị - Thiết bị”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: