STT

Ngành/Chuyên ngành

Mã ngành đào tạo

Hệ đào tạo

Cử nhân

Kỹ sư

1

Công nghệ thông tin

7480201

Tải về

Tải về

2

Khoa học máy tính

7480101

Tải về

Tải về

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

Tải về

Tải về

4

Công nghệ kỹ thuật điện

7510301

Tải về

Tải về

5

Hệ thống điện

7510301

Tải về

Tải về

6

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7510303

Tải về

Tải về

7

Công nghệ chế tạo máy

7510202

Tải về

Tải về

8

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

Tải về

Tải về

9

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201

Tải về

Tải về

10

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

Tải về

Tải về

11

Kế toán

7340301

Tải về

 

12

Quản trị kinh doanh

7340101

Tải về

 

 

Phản hồi về bài viết “Chương trình đào tạo cử nhân và kỹ sư Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: