TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT NAM ĐỊNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 02 tháng 3 năm 2021

 

THỂ LỆ CUỘC THI THIẾT KẾ VIDEO VỚI CHỦ ĐỀ

“HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ - JOURNEYS OF DISCOVERY ”

 

Căn cứ vào thông báo số 17/TB-ĐHSPKTNĐ ngày 12/01/2021 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Khoa Công nghệ thông tin phát động cuộc thi “Hành trình khám phá - Journeys of Discovery ” như sau:

1. Mục đích:

Phát triển phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với các dự án thực tế, phát huy tính sáng tạo trong học tập và NCKH.

Thông qua việc thực hiện các đoạn video, sinh viên có cơ hội thể hiện các kỹ năng thiết kế đồ họa, khai thác các phần mềm ứng dụng để tạo ra các sản phẩm truyền thông hướng tới đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

2. Nội dung, đối tượng tham dự:

a. Nội dung dự thi:

Sinh viên thực hiện các video về:

- Khám phá bản thân, phát huy sức mạnh bên trong mỗi người để hướng tới thành công.

- Khám phá các công nghệ mới, các khả năng ứng dụng Công nghệ Thông tin trong đời sống.

- Khám phá các mặt của cuộc sống

b. Đối tượng tham dự: Một sinh viên hoặc nhóm sinh viên khoa CNTT ở tất cả các khóa (DH13, DH14, DH15). Không quá 04 sinh viên tham gia một bài dự thi (sau đây gọi chung là nhóm tác giả). Nhóm tác giả tham gia dự thi phải chấp hành thể lệ của cuộc thi.

3. Ban tổ chức, hội đồng giám khảo.

 a. Ban tổ chức chỉ đạo cuộc thi gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó khoa CNTT

- Ông Nguyễn Văn Vũ – Phó Trưởng bộ môn Máy tính

- Ông Nguyễn Văn Trung – Phó Trưởng bộ môn CNTT

- Bà Bùi Thu Hải – Bí thư Liên chi đoàn khoa.

- Bà Trần Thị Yến – Phó Bí thư Liên chi đoàn khoa.

- Bà Bùi Thị Thảo – Chủ tịch Hội sinh viên khoa.

b. Hội đồng giám khảo: Do ban tổ chức chỉ đạo thành lập. Có 2 hội đồng giám khảo là:

- Hội đồng vòng sơ khảo: Là hội đồng khoa học của khoa.

- Hội đồng vòng chung khảo: Một số thành viên trong hội đồng khoa học của khoa và khách mời.

4. Các mốc thời gian của cuộc thi (dự kiến):

- Sinh viên đăng kí nội dung dự thi trước 01/4/2021.

- Ban tổ chức tiếp nhận bài thi trước ngày 30/6/2021

- Kết quả vòng sơ khảo công bố trước 01/8/2021.

- Tổ chức chấm vòng chung khảo và lễ trao giải:  15/8/2021

5. Yêu cầu đối với bài thi:

- Thời gian mỗi Video không quá 10 phút.

- Nội dung bài dự thi: Phải hoàn chỉnh một tiêu đề nội dung cụ thể.

- Nhóm tác giả phải cam kết bài dự thi do chính nhóm tác giả làm. Nhóm tác giả cũng đồng ý rằng việc khai thác, sử dụng và chia sẻ bài dự thi thuộc quyền của Ban Tổ chức.

6. Nộp bài dự thi:

- Mỗi bài dự thi nộp cho Ban Tổ chức gồm:

  • Thư mục BAIDUTHI chứa Video, clip của bài dự thi.
  • Thư mục TEPNGUON chứa tệp nguồn thiết kế và các tư liệu để làm bài.
  • Thư mục THUYETMINH chứa thuyết minh bài dự thi (dạng văn bản .docx)

- Bài dự thi được lưu trên đĩa CD/VCD gửi về Ban Tổ chức (file và đĩa)

Đ/c: Trần Thị Yến tiếp nhận. (Yến ghi địa chỉ mail của Yến vào đây nhé)

7. Tiêu chí chấm điểm:

a. Tiêu chí chung:

- Video phải thực hiện trọn vẹn một nội dung cụ thể, đúng theo yêu cầu đối với bài thi ở mục 5 và mục 6.

b. Tính công nghệ:

- Có màu sắc, phông chữ, hình ảnh, hiệu ứng hài hòa, sắc nét.

- Chất lượng, kỹ năng xử lý âm thanh, video, nhạc nền...

c. Nội dung:

- Đảm bảo chính xác, khoa học về nội dung kiến thức.

- Đảm bảo tính hoàn thiện, đầy đủ, rõ ràng trong trích dẫn các tài liệu tham khảo.

8. Giải thưởng: Ban tổ chức dự kiến cơ cấu giải thưởng như sau:

- Cơ cấu giải thưởng: 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba và 2 giải khuyến khích, có quà lưu niệm cho những bài dự thi được vào vòng chấm chung khảo nhưng không đạt giải.

 

 

TM. Ban Tổ chức

 

(Đã ký)

 

   Bùi Thu Hải