Phản hồi về bài viết “Báo cáo Kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của cán bộ giảng dạy, học kỳ 2 năm học 2021 - 2022”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: