Ngày 31/12/2014, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tổ chức Hội nghị đánh giá những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế và đề xuất các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo sau 04 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị, đoàn thể và trưởng,phó bộ môn thuộc khoa.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết 04 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ do TS. Trần Văn Khiêm – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trình bày; các tham luận và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị tập trung phân tích, đánh giá các vấn đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, cố vấn học tập, phát huy tính tích cực học tập của sinh viên, chương trình đào tạo, xây dựng đội ngũ, trang thiết bị, cơ sở vật chất…

Kết luận Hội nghị, TS. Phan Sỹ Nghĩa, Hiệu trưởng Nhà trường đã khẳng định:

1) Sau 04 năm triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Nhà trường đã có bước đi phù hợp, vững chắc và đạt được nhiều kết quả tốt trong công tác: chuyển đổi sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ; xây dựng hệ thống văn bản quản lý, đội ngũ giảng dạy, chương trình, giáo trình, hệ thống ngân hàng câu hỏi thi, đội ngũ cố vấn học tập, trang thiết bị, vật tư, phòng học... đáp ứng tốt đào tạo theo hệ thống tín chỉ; đổi mới phương pháp giảng dạy; công tác tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ đã đi vào nề nếp, linh hoạt và tăng khả năng chủ động cho sinh viên; tỷ lệ sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá, giỏi và xuất sắc cao hơn so với phương thức đào tạo theo niên chế; sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng thực hành đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng lao động.

2) Bên cạnh kết quả đã đạt được, cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm một số điểm trong công tác triển khai thực hiện để tạo ra cơ chế mềm dẻo hơn trong tổ chức học tập; tạo điều kiện tốt nhất cho việc tăng khả năng chủ động, phát huy tính tích cực cũng như hình thành năng lực và phẩm chất nghề nghiệp của sinh viên.

3) Về các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp về: thay đổi sắp xếp thời khóa biểu; tiếp tục tăng cường hội thảo và đổi mới về phương pháp giảng dạy; nâng cao kỹ năng thực hành nghề nghiệp, giáo dục ý thức học tập, lòng yêu ngành, yêu nghề cho sinh viên; tiếp tục đổi mới nội dung chương trình đào tạo, công tác cố vấn học tập; phát huy hơn nữa vai trò của các khoa, bộ môn trong quản lý hoạt động giảng dạy của thầy và học tập của trò; tăng cường cơ sở vật chất thiết bị... nhằm thực hiện tốt nhất mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường

Một số hình ảnh Hội nghị Tổng kết 4 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ

TS. Trần Văn Khiêm – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo tổng kết

ThS. Nguyễn Mạnh Tường - Trưởng khoa Khoa học cơ bản tham luận

TS. Nguyễn Trường Giang – Phó trưởng khoa Sư phạm kỹ thuật tham luận

ThS. Nguyễn Lương Kiên - Phó trưởng phòng CTHSSV tham luận

ThS. Phạm Thị Lê Hoa - Phó trưởng khoa Kinh tế tham luận

ThS. Nguyễn Trọng Điền - Phó trưởng khoa Cơ khí tham luận

ThS. Đoàn Tuấn Nam - Trưởng phòng KH & HTQT phát biểu

TS. Vũ Ngọc Thương - Phó trưởng bộ môn Cơ khí Hàn phát biểu

ThS. Nguyễn Thế Mạnh, - Phó hiệu trưởng phát biểu

TS. Phan Sỹ Nghĩa - Hiệu trưởng phát biểu kết luận Hội nghị

Phản hồi về bài viết “Tổng kết 04 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ (P.Đào tạo)”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: