Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/DUK ngày 24/9/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nam Định về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Hướng dẫn số 08-HD/ĐU ngày 05/11/2019 của Đảng ủy Trường Đại học SPKT Nam Định.

Cấp ủy các chi bộ đã thực hiện tốt công tác báo cáo trước và sau đại hội. Quá trình tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng nghi lễ, đúng nguyên tắc, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm của đảng viên. Báo cáo chính trị của các chi bộ đã đánh giá khách quan, trung thực tình hình thực tế kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; làm rõ những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sâu sắc. Đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng trong dự thảo các văn kiện đại hội khóa XVI của Đảng bộ Nhà trường; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thiết thực , khả thi đã thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và những năm tiếp theo.

Cấp ủy chi bộ được đại hội bầu cử là những đảng viên có năng lực, uy tín trong chi bộ, đơn vị, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội các chi bộ:

Đại hội chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính

Đại hội chi bộ Phòng Đào tạo - Khoa học - Thanh tra

Cấp ủy chi bộ Khoa Cơ khí

Đại hội chi bộ Khoa Sư phạm kỹ thuật

Đại hội chi bộ Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng - Trung tâm thực hành

Đại hội chi bộ Phòng Công tác sinh viên

Đại hội chi bộ Khoa kinh tế - Giáo dục đại cương

Cấp ủy chi bộ Khoa kinh tế - Giáo dục đại cương

Đại hội chi bộ Khoa Công nghệ thông tin

Cấp ủy chi bộ Khoa Công nghệ thông tin

Đại hội chi bộ Khoa Điện - Điện tử

Cấp ủy chi bộ Khoa Điện - Điện tử

Đại hội chi bộ Khoa lý luận Chính trị

Đại hội chi bộ Phòng Kế toán Tài chính - Quản trị Thiết bị

Trần Hằng

Phản hồi về bài viết “ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH NHIỆM KỲ 2020 - 2022”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: