Tuyển sinh

Đào tạo

Đào tạo ngắn hạn và dịch vụ

Nghiên cứu khoa học

Những năm qua, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã tích cực động viên, khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH). Đây là một trong những hoạt động quan trọng được quan tâm đẩy mạnh hàng đầu trong Nhà trường. Trong xu thế hội nhập thế giới, tổ chức tốt hoạt động NCKH cho sinh viên là một yêu cầu bức thiết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tính tự chủ, sáng tạo của mỗi sinh viên; giúp các em tự tin xin việc khi ra trường; đồng thời cũng góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và chất lượng nguồn nhân lực cung ứng cho thị trường lao động.

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019-2020; thực hiện cuộc vận động hiến máu tình nguyện, hiến máu nhân đạo cứu người là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp; ngày 08/01/2020, BCH Đoàn trường phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu TW và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2020

Hợp tác

Sinh viên

Đánh giá kỹ năng nghề

Phổ biến pháp luật

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định Phổ biến kết quả pháp điển Đề mục Giáo dục nghề nghiệp cụ thể tại đường link sau http://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx