Tuyển sinh

Đào tạo

Đào tạo ngắn hạn và dịch vụ

NCKH

TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

Hợp tác

   Ngày 07/06/2023, Nhà trường đã tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Quanta Computer Inc, Đài Loan nhằm trao đổi, thảo luận các chương trình hợp tác giữa Nhà trường và Tập đoàn trong đó có việc tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của Nhà trường vào làm việc cho Tập đoàn tại KCN Mỹ Thuận, tỉnh Nam Định.

Sinh viên

Đánh giá kỹ năng nghề

Cơ hội việc làm

Covid-19

Phổ biến pháp luật

Bình đẳng giới