Tổ chức tham quan di tích lịch sử, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên tiêu biểu năm 2019 [219]

Thực hiện Chương trình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 của Đoàn trường; thực hiện Kế hoạch số 03/KH-ĐTN về tham quan di tích lịch sử, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên tiêu biểu năm 2019; nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, ngày 18 - 19/5/2019, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tổ chức tham quan di tích lịch sử, giáo dục truyền thống cho 45 cán bộ, đoàn viên tiêu biểu năm 2019 tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tuyển sinh

Đào tạo

Đào tạo ngắn hạn và dịch vụ

Nghiên cứu khoa học

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Thực hiện Chương trình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 của Đoàn trường; thực hiện Kế hoạch số 03/KH-ĐTN về tham quan di tích lịch sử, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên tiêu biểu năm 2019; nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, ngày 18 - 19/5/2019, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tổ chức tham quan di tích lịch sử, giáo dục truyền thống cho 45 cán bộ, đoàn viên tiêu biểu năm 2019 tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Hợp tác

Sinh viên

Trường Cao đẳng Công Thương Hải Dương là trường Công lập trực thuộc bộ Công Thương. Sứ mệnh của trường là đào tạo các ngành nghề nằm trong hệ thống Giáo dục nghề nghiệp, cung cấp cho thị trường lao động những nhân lực có trình độ cao. Nhà trường xin thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2019

Đánh giá kỹ năng nghề

Phổ biến pháp luật

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804