Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, lãnh đạo Nhà trường về việc tổ chức hoạt động và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, chất lượng đào tạo để phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội. Từ khi thành lập, hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường đã đạt được những thành quả đáng tự hào.

 Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học trong toàn thể CBGV, Nhà trường đã mở rộng phạm vi hợp tác với một số trường đại học trong và ngoài nước. Tính đến nay, Trường Đại học Sư pham Kỹ thuật Nam Định đã hợp tác với hơn 30 trường Đại học nước ngoài và hiện đang có nhiều giảng viên tham gia học tập và nghiên cứu tại các nước nhưPháp, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan...

Hằng năm Hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học được tổ chức để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đưa ra các giải pháp phát triển nghiên cứu khoa học trong Nhà trường. Căn cứ các văn bản của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Khoa học-Công nghệ, Nhà trường đã tổ chức quản lý và thực hiện giám sát, thẩm định công trình nghiên cứu khoa học cũng như áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả.

Công tác thi đua khen thưởng trong nghiên cứu khoa học luôn được Nhà trường chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Cán bộ, giảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được tuyên dương, tặng thưởng và là tiêu chí xét danh hiệu thi đua trong năm học. Các kết quả, công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên được đăng tải, công bố trên các Tạp chí trong và ngoài nước nhằm phổ biến thông tin, khuyến khích cán bộ, giảng viên tích cực trong nghiên cứu khoa học.

Tiềm lực Khoa học-Công nghệ được Nhà trường quan tâm phát triển. Đội ngũ cán bộ khoa học trẻ được tạo điều kiện phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Nhà

Hoạt động nghiên cứu trong năm qua đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, số lượng và chất lượng các đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Bộ và cấp Trường không ngừng được nâng cao cả về chất lượng và số lượng. Hầu hết các đề tài nghiên cứu khoa học này đều có tính ứng dụng trong thực tiễn rất cao. Kết quả nghiên cứu một số đề tài đang được triển khai rộng rãi, bước đầu đem lại các kết quả rất tích cực, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

* Một số hình ảnh Sinh viên nghiên cứu khoa học