yasmin

yasmin grtbilservice.se

Thực hiện kế hoạch xét tuyển Cao đẳng nghề hệ chính quy năm 2014;

Căn cứ kết quả xét tuyển Cao đẳng nghề hệ chính quy năm 2014;

1. Đối với thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Ban Tuyển sinh gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh theo địa chỉ đã ghi trong hồ sơ xét tuyển từ ngày 28/8/2014.

1.1. Thời gian nhập học (đợt 1):  Ngày 12/9/2014.

1.2. Địa điểm: Tại Hội trường 111, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

1.3. Hồ sơ nhập học

1/ Học bạ THPT hoặc tương đương (bản chính và bản sao);

2/ Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản chính và bản sao). Giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014);

3/ Giấy khai sinh (bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực);

4/ Lý lịch sinh viên 03 bản (theo mẫu đính kèm) có dán ảnh 4x6, đóng dấu giáp lai ảnh và xác nhận chính quyền địa phương;

5/ Chứng minh thư nhân dân (bản sao và mang theo bản chính để đối chiếu);

6/ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

7/ Giấy báo nhập học;

8/ Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự cấp huyện cấp và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú cấp.

9/ 02 ảnh 4x6 và 02 ảnh 3x4;

10/ Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có);

11/ Các khoản tiền nộp khi nhập học (có bảng kê đính kèm).

* Hồ sơ của thí sinh liên thông từ Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề cần bổ sung

12/ Bảng tổng hợp kết quả học tập Trung cấp nghề (bản chính và bản sao).

13/ Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề (bản chính và bản sao).


Ghi chú:

- Đến 08/9/2014, nếu chưa nhận được Giấy báo nhập học, thí sinh liên hệ với Ban Tuyển sinh theo số điện thoại 0350.3637.804 để đăng ký làm lại Giấy báo nhập học;

- Các giấy tờ nhập học được đựng trong một túi hồ sơ, trên túi hồ sơ ghi các thông tin: Họ và tên, ngày sinh, danh mục giấy tờ nhập học.

2. Nhà trường tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Cao đẳng nghề đến hết tháng 11 năm 2014

2.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: 

- Túi đựng hồ sơ, phiếu đăng ký học Cao đẳng nghề (theo mẫu của Nhà trường);

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Bản sao bằng tốt nghiệp và sổ kết quả học tập trình độ TCN (đối với liên thông từ TCN lên CĐN);

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- 01 phong bì dán tem ghi rõ họ, tên, số điện thoại, địa chỉ báo tin của thí sinh.  

2.2. Chi tiết xin liên hệ:
Ban Tuyển sinh - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.
Địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.
Điện thoại: 03503.637804; Website: http//www.nute.edu.vn;
Email: bantuyensinh1.skn@gmail.com
 

Các  giấy tờ và biểu mẫu thí sinh có thể tải về theo danh sách dưới đây:

 

Lý lịch sinh viên

Các khoản tiền nộp khi nhập học

Túi đựng hồ sơ