ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ TƯ DUY HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

             Thực hiện kế hoạch Đánh giá tư duy học sinh THPT năm 2023, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định phối hợp tổ chức thi Đánh giá tư duy học sinh THPT năm 2023 với tổng số khoảng 600 thí sinh đăng ký chia thành 2 đợt:

- Đợt 1: sáng ngày 10/6/2023

- Đợt 2: sáng ngày 17/6/2023

              Bài thi Đánh giá tư duy học sinh Trung học Phổ thông năm 2023 của Đại học Bách Khoa Hà Nội được làm trên máy tính, có thời gian 165 phút (từ 8giờ 30’ đến 11giờ 45’) gồm 3 phần với các câu hỏi trắc nghiệm khách quan (lựa chọn đáp án) và câu hỏi điền đáp án về các lĩnh vực Toán học, Đọc hiểu và Khoa học.

              Để chuẩn bị cho đợt thi ngày 10/6/2023, Nhà trường bố trí khu vực tổ chức thi tại khu nhà A4, A5 và A6 gồm: 12 phòng thi (từ phòng thi số 146 đến phòng thi số 157), 01 phòng Hội đồng (A6-303), 01 phòng giám sát (A4-302), 01 phòng máy chủ (A2-309), 01 phòng y tế (A5-105) và 01 khu vực gửi đồ của học sinh. Các phòng thi đều có điều hoà nhiệt độ và quạt đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thí sinh làm bài thi.

               Nhà trường lựa chọn các máy tính có tốc độ cao, hoạt động ổn định bố trí ở 12 phòng thi, mỗi phòng thi được bố trí từ 30 đến 34 máy tính trong đó có 02 máy dự phòng; tất cả các máy thi được nối mạng máy chủ đặt tại phòng A2-309, cụ thể:

Phòng thi

Số lượng máy tính

Tổng số

Số máy thi

Số máy dự phòng

146 (A4-101)

30

23

07

147 (A4-104)

30

23

07

148 (A4-201)

30

23

07

149 (A4-204)

30

23

07

150 (A4-301)

30

24

06

151 (A4-304)

30

24

06

152 (A4-401)

30

24

06

153 (A4-404)

30

24

06

154 (A4-501)

30

24

06

155 (A4-504)

30

24

06

156 (A5-501)

34

32

02

157 (A5-504)

34

32

02

 

KHU VỰC NHÀ

VỆ SINH

PHÒNG THI 146

(A4-501)

A4-502

CẦU THANG BỘ

A4-503

PHÒNG THI 147

(A4-504)

PHÒNG THI 148

(A4-401)

A4-402

A4-403

PHÒNG THI 149

(A4-404)

PHÒNG THI 150

(A4-301)

PHÒNG GIÁM SÁT

A4-302

A4-303

PHÒNG THI 151

(A4-304)

PHÒNG THI 152

(A4-201)

A4-202

PHÒNG MÁY CHỦ

A4-203

PHÒNG THI 153

(A4-204)

PHÒNG THI 154

(A4-101)

A4-102

A4-103

PHÒNG THI 155

(A4-104)

SƠ ĐỒ PHÒNG THI NHÀ A4

CẦU THANG BỘ

PHÒNG THI 156

(A5-501)

PHÒNG THI 157

(A5-502)

 

 

 

KHU VỰC VỆ SINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG Y TẾ

SƠ ĐỒ PHÒNG THI NHÀ A5

PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY

MẶT BẰNG KHU VỰC THI

            Thí sinh đến dự thi được các sinh viên tình nguyện đón tại cổng trường hướng dẫn đến khu vực làm thủ tục thi, tìm phòng thi nhanh chóng thuận tiện.

            Với kinh nghiệm từ các đợt tổ chức thi Đánh giá năng lực cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám hiệu; sự cố gắng, nhiệt tình của cán bộ, giảng viên tham gia chuẩn bị và tổ chức thi, Nhà trường tin tưởng các đợt thi Đánh giá tư duy năm 2023 của Đại học Bách Khoa Hà Nội diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch, đúng quy chế và an toàn.