A. Ban chấp hành công đoàn bộ phận

ThS Trần Văn Hạnh
Chủ tịch công đoàn bộ phận
Email: tranvanhanhspktnd@gmail.com
Điện thoại: 0915267862  
Nhiệm vụ: Quản lý phòng học thực hành Điện, Điện tử; 

 

B. Danh sách cán bộ Trung tâm thực hành


Trần Tuấn Anh

Điện thoại: 0917438609       

Email: 

Nhiệm vụ: Quản lý phòng học thực hành ôtô; phục vụ

 giảng dạy thực hành.


Vũ Quang Hưng
Điện thoại: 0915605606       

Email: vuhunghalong@gmail.com

Nhiệm vụ: Quản lý phòng học thực hành ôtô; phục vụ

giảng dạy thực hành.


Trần Huy Trọng

Điện thoại: 0915301600       

Email: huytrong1981@gmail.com

Nhiệm vụ: Quản lý phòng học thực hành Chế tạo máy; Hàn; phục vụ giảng dạy thực hành.


Trần Xuân Phương

Điện thoại: 0917487085      

Email: tranphuongnd.hn@gmail.com

Nhiệm vụ: Quản lý phòng học thực hành Công nghệ thông tin; phục vụ giảng dạy thực hành.Hoàng Quốc Vương

Điện thoại: 0964851636       

Email: ngotngaobenem@gmail.com

Nhiệm vụ: Quản lý phòng học thực hành Công nghệ thông tin; phục vụ giảng dạy thực hành.


Phan Đức Thiện
Chuyên viên Trung tâm
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: 

Lê Văn Khải

Điện thoại: 0988100987       

Email: huykhai.le@gmail.com

Nhiệm vụ: Quản lý phòng học thực hành Điện, Điện lạnh; phục vụ giảng dạy thực hành.


Vũ Tùng Lâm
Chuyên viên Trung tâm
Email: 
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: 

Trần Thị Hồng

Điện thoại: 0906177969       

Email: hongthnn2@gmail.com

Nhiệm vụ: Thư ký