Tên tài liệu

Tập bài giảng Vật liệu kỹ thuật 1

Tác giả:

ThS. Nguyễn Mạnh Chất - KS. Vũ Văn Khánh 

Năm hoàn thành

2012

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết

Phản hồi về bài viết “Tập bài giảng Vật liệu kỹ thuật 1”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: