Tên tài liệu

Tập bài giảng Kinh tế học vi mô

Tác giả:

TS. Bùi Hồng Đăng - ThS. Bùi Quốc Việt

Năm hoàn thành

2013

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết

 

Phản hồi về bài viết “Tập bài giảng Kinh tế học vi mô”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: