cortaid

cortaid

Trưởng, phó phòng: 

1. TS. Trần Xuân Thảnh                 Trưởng phòng 

2. ThS. Trần Sỹ Long                Phó Trưởng phòng

Nhân viên:

1. Trần Thị Thúy Anh

2. Hà Tiến Điển

3. Phạm Thị Liên

4. Chu Hoàng Hà

5. Đinh Văn Điều

6. Nguyễn Văn Quyền

7. Nguyễn Mạnh Trân

8. Vũ Tùng Lâm

9. Nguyễn Thị Nguyệt

10. Nguyễn Thị Thanh Xuân

11. Hà Minh Ngọc

12. Nguyễn Thị Thúy Hoàn

Ban chấp hành công đoàn bộ phận

Chủ tịch công đoàn bộ phận: Phạm Thị Liên                 

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804