cortaid

cortaid

Trưởng, phó phòng: 

1. TS. Trần Xuân Thảnh                 Trưởng phòng 

2. ThS. Nguyễn Đình Thi                Phó Trưởng phòng

Nhân viên:

1. Trần Thị Thúy Anh

2. Hà Tiến Điển

3. Phạm Thị Liên

4. Đỗ Thị Xuân

5. Chu Hoàng Hà

6. Đinh Văn Điều

7. Nguyễn Văn Quyền

8. Nguyễn Mạnh Trân

9. Vũ Tùng Lâm

10. Nguyễn Thị Nguyệt

Ban chấp hành công đoàn bộ phận

Chủ tịch công đoàn bộ phận: Ths. Nguyễn Đình Thi                 

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804