differin

differin redirect

Trung tâm Thông tin - Thư viện trước năm 2006 là bộ phận trực thuộc phòng Đào tạo. Năm 2006 Thư viện được ghép thành Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học & Thư viện. Đến nay Thư viện được tách thành một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu đó là Trung tâm Thông tin - Thư viện. Trung tâm có hệ thống các phòng: Bổ sung - Biên mục; phòng đọc dành cho CB-GV-SV; phòng đọc Internet và các kho tài liệu, giáo trình.

Phòng đọc tài liệu Trung tâm Thông tin - Thư viện

Hiện tại Trung tâm Thông tin - Thư viện có 11 viên chức và lao động hợp đồng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về thông tin thư viện, công nghệ thông tin, biên tập viên.

Hàng năm, Trung tâm Thông tin - Thư viện bổ sung nhiều sách, báo, tài liệu phục vụ cho hoạt động dạy, học và nghiên cứu khoa học của CB-GV-SV. Đến nay, Trung tâm Thông tin - Thư viện có 4.478 đầu sách với 43.949 bản sách; 57 tên báo, tạp chí và gần 300 đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong trường. Đặc biệt các đề tài nghiên cứu khoa học được Nhà trường lựa chọn để in ấn và cấp phát cho sinh viên làm tài liệu học tập. Phòng đọc Internet luôn là điểm đến để bạn đọc khai thác, tìm kiếm thông tin khi cần đồng thời đăng ký môn học và tra cứu thời khóa biểu.

Sinh viên khai thác thông tin tại phòng Internet của Trung tâm Thông tin Thư viện

Từ tháng 4/2017, Trung tâm Thông tin - Thư viện tiếp nhận việc quản trị hệ thống mạng và công tác tuyên truyền quảng bá về Nhà trường. Trung tâm đã quản lý tốt các thông tin trên hệ thống mạng nội bộ của Trường; Tiếp nhận thông tin về sự cố máy tính, máy in và hệ thống thông tin liên lạc đồng thời chủ động sửa chữa kịp thời cho các đơn vị; Viết các tin, bài; Tiếp nhận, đăng tải thông tin về các hoạt động chung của nhà trường.

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804