Tên tài liệu

Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Điện - Điện tử

Tác giả:

ThS. Ngô Thị Thanh - ThS. Hoàng Thị Kim Liên - ThS. Nguyễn Tiến Hưng

Năm hoàn thành

2010

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết