Phòng Kế toán - Tài chính thông báo Nhà trường trả tiền Tết Kỷ Hợi năm 2019 hồi 17h30 ngày 29/01/2019 vào tài khoản ATM cá nhân.

Phản hồi về bài viết “Thông báo chi trả tiền Tết Kỷ Hợi năm 2019”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: