Tên tài liệu

Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Chế tạo máy

Tác giả:

ThS. Ngô Thị Thanh - ThS. Trần Hồng Vân - TS. Trần Xuân Thảnh

Năm hoàn thành

2011

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết