Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng cụ thể như sau:

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: