Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" đợt 2 năm 2020

Phản hồi về bài viết “Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" đợt 2 năm 2020”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Đào Thị Loan - daothiloan.nd@gmail.com - 16/07/2020