Tải về Quyết định công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản" đợt thi tháng 11/2017