Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP KHOA NGUYÊN tuyển dụng lao động với các ngành nghề, cụ thể như sau

1. Vị trí, số lượng, trình độ

TT

Vị trí cần tuyển

Số lượng

Trình độ

1

Kỹ sư Điện

02

Đại học

 

2. Địa điểm làm việc:  Các Dự án của Công ty.

3. Quyền lợi và chế độ ưu đãi: Được đào tạo và tạo mọi điều kiện hỗ trợ bao gồm chế độ đãi ngộ và mức lương thuộc mặt bằng khá của Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Liên hệ phỏng vấn:

+ Điện thoại: Trương Thị Thanh Ngân 0354.766.024

+ Email: ngan.ttt.knic@gmail.com

* Hoặc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Trường Đại học SPKT Nam Định. Phòng 104 - A1. Mobile: Mr.Thủy 0982.527.98