Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. 

Phản hồi về bài viết “Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. ”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Trần Thanh Thủy - tranthuy.nute@gmail.com - 20/04/2020
Nguyễn Thành Đạt - nguyenthanhdat@gmail.com - 02/09/2020