Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (Ký hiệu trường: SKN) thông báo tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2015 như sau

Phản hồi về bài viết “Thông báo tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2015”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: