Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường Đại học SPKT Nam Định về việc tổ chức Hội thảo "Cơ chế hoạt động của hệ thống ngân hàng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn";

Khoa Kinh tế thông báo tóm tắt về kế hoạch tổ chức Hội thảo như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian: 01 buổi sáng ngày chủ nhật - 13/10/2013 (từ 08h00' đến 11h30').

- Địa điểm: tại Hội trường 111 - Trường Đại học SPKT Nam Định.

2. Nội dung Hội thảo

- Lịch sử ra đời của hệ thống ngân hàng; nguyên lý hoạt động và vai trò của hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế mở; mô hình hoạt động của hệ thống ngân hàng tại một số nước phát triển; một số vấn đề lý luận về hoạt động kế toán ngân hàng; mối quan hệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng trong nền kinh tế thị trường;

- Cơ chế hoạt động của hệ thống ngân hàng và nhu cầu nguồn nhân lực trong hệ ngân hàng tại Việt Nam;

- Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng.

3. Đối tượng tham dự Hội thảo

CB-GV, sinh viên Khoa Kinh tế và các cá nhân khác quan tâm đến những nội dung của Hội thảo.

Mọi thông tin chi tiết cần giải đáp và đăng ký tham dự, xin liên hệ với Khoa Kinh tế theo địa chỉ:

- Khoa Kinh tế - Trường Đại học SPKT Nam Định

- Tel: 03503.700285 hoặc Mobile: 0987531307 (Cô Bích - Giáo vụ khoa)

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc tổ chức Hội thảo "Cơ chế hoạt động của hệ thống ngân hàng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: