Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là trường Đại học công lập Trung ương đóng trụ sở tại thành phố Nam Định, có lịch sử gần 50 năm xây dựng và phát triển, địa bàn tuyển sinh trên cả nước; đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế; sinh viên tốt nghiệp đại học được cấp bằng kỹ sư, cử nhân kinh tế. Năm 2015, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (Ký hiệu trường: SKN, Mã đơn vị ĐKDT: 99)thông báo tuyển sinh hệ VLVH như sau:

Phản hồi về bài viết “Thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2015”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: