1.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

1.1.1. Phẩm chất chính trị

Hiểu biết về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1.1.2. Đạo đức nghề nghiệp

Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với nghề nghiệp; có ý thức giữ gìn, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của công dân.

1.1.3. Lối sống, tác phong

Có lối sống lành mạnh, có lý tư­ởng, có mục đích, giữ gìn bản sắc dân tộc và phù hợp với sự hội nhập quốc tế; có tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học, văn minh, lịch sự, tận tình và chu đáo.

1.2. Năng lực chuyên môn

1.2.1. Kiến thức chuyên môn

Hiểu về vẽ kỹ thuật, sức bền vật liệu, nguyên lý chi tiết máy, nhiệt, kết cấu; nguyên lý làm việc của các chi tiết và các hệ thống trang thiết bị trong công nghệ hàn để tính toán, thiết kế chế tạo các sản phẩm hàn (dầm, dàn, hệ thống ống dẫn, bể chứa, tàu thủy...) bằng các công nghệ hàn: hàn hồ quang que hàn thuốc bọc SMAW, MIG/MAG, TIG, hàn tự động... theo các tiêu chuẩn TCVN và quốc tế (AWS, ASME, JIS...).

1.2.2. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp

Vận hành thành thạo các thiết bị hàn (hàn hồ quang que hàn thuốc bọc SMAW, MIG/MAG, TIG, hàn điện trở, hàn tự động dưới lớp thuốc, hàn ROBOT...). Sử dụng được các thiết bị cơ khí liên quan (khoan, mài, CNC) phục vụ việc chế tạo các sản phẩm hàn (dầm, dàn, hệ thống ống dẫn, bể chứa, tàu thủy...).

Hàn chính xác các mối hàn nối tấm, ống ở các vị trí trong không gian theo thiết kế. Lập trình điều khiển, vận hành được robot hàn, máy cắt thép gas - plasma CNC bằng công nghệ CAD/CAM/CNC. Sử dụng được các phần mềm AutoCAD, Inventor, SolidWorks... để thiết kế, mô phỏng sản phẩm hàn.

1.2.3. Kỹ năng quản lý công việc

Biết tổ chức điều hành nhóm sản xuất; nhóm thực tập sản xuất ở các doanh nghiệp. Có tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động theo yêu cầu của nghề.

1.3. Năng lực tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm

1.3.1. Tin học

Đạt chứng chỉ trình độ B theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hỗ trợ giải quyết được các công việc trong chuyên môn, nghiệp vụ.

1.3.2. Ngoại ngữ

Đạt chứng chỉ trình độ A2 theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.3.3. Kỹ năng mềm

Đạt chứng chỉ kỹ năng mềm theo chương trình của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, gồm các kỹ năng: Quản lý bản thân; tìm việc làm; tự tạo việc làm; làm việc nhóm; giao tiếp với các đối tác.

1.4. Năng lực phát triển nghề nghiệp

1.4.1. Học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

Tiếp tục học đại học, đại học văn bằng hai. 

1.4.2. Tự học, tự rèn luyện và nghiên cứu khoa học

Có khả năng chủ động tiếp cận, cập nhật thông tin, kiến thức khoa học và công nghệ mới; tự đánh giá và tự điều chỉnh năng lực nghề nghiệp của bản thân.

1.4.3. Hợp tác với đồng nghiệp

Có khả năng đề xuất, trao đổi ý tưởng, lập kế hoạch làm việc và phối hợp triển khai thực hiện, có khả năng làm việc theo nhóm.

1.5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Cán bộ giảng dạy, quản lý trong các trường caođẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đng nghề, trung cấp nghề và dạy công nghệ trong trường trung học phổ thông.

Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý,  cán bộ giám sát, cán bộ thanh tra trong các doanh nghiệp sản xuất, chế tạo, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm hàn (dầm, dàn, ống dẫn, bể chứa, tàu thủy...), thiết bị hàn và các cơ quan nghiên cứu, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ hàn.

Phản hồi về bài viết “Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng chuyên ngành Công nghệ hàn - Ngành Công nghệ hàn”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: