1.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

1.1.1. Phẩm chất chính trị

Hiểu biết về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1.1.2. Đạo đức nghề nghiệp

Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với nghề nghiệp; có ý thức giữ gìn, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của công dân.

1.1.3. Lối sống, tác phong

Có lối sống lành mạnh, có lý tư­ởng, có mục đích, giữ gìn bản sắc dân tộc và phù hợp với sự hội nhập quốc tế; có tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học, văn minh, lịch sự, tận tình và chu đáo.

1.2. Năng lực chuyên môn

1.2.1. Kiến thức chuyên môn

Hiểu  kết cấu, nguyên lý làm việc của các chi tiết, các hệ thống của động cơ đốt trong, gầm, điện ô tô, hệ thống tự động điều khiển, thiết bị tiện nghi trên ô tô. Biết chức năng của các thiết bị chuyên dùng trong lắp ráp, kiểm định, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô. Biết các chỉ tiêu kỹ thuật của các chi tiết, các cơ cấu và các hệ thống trên ô tô. Biết các phương pháp kiểm định, chẩn đoán và vận dụng vào bảo dưỡng, sửa chữa ô tô. Biết các phương pháp thí nghiệm cơ bản. Hiểu các kiến thức về sửa chữa, công nghệ sửa chữa, công nghệ lắp ráp ô tô, và máy động lực.

1.2.2. Kỹ năng  thực hành nghề nghiệp

Thành thạo các thao tác trong vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống của ô tô và  máy động lực thông dụng. Thực hiện được các quy trình công nghệ trong lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và máy động lực theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề nghiệp của từng doanh nghiệp và công ty. Xây dựng được các quy trình lắp ráp, bảo dưỡng sửa chữa một số cụm chi tiết trên ô tô. Sử dụng được các thiết bị để kiểm tra chẩn đoán phát hiện các hư hỏng của các hệ thống trên ô tô.

Lắp đặt được các mô hình phục vụ công tác đào tạo về công nghệ kỹ thuật ô tô: Mô hình về động cơ, hệ thống truyền lực, hệ thống điều khiển ô tô, thiết bị tiện nghi trên ô tô, hệ thống điện động cơ, điện thân xe, điều khiển tự động trên ô tô và máy động lực. Lựa chọn và sử dụng được thiết bị của trạm kiểm định, xưởng sửa chữa ô tô và kinh doanh dịch vụ ô tô với quy mô vừa và nhỏ. Sử dụng được phần mềm AutoCAD trong việc thiết kế bản vẽ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu, các hệ thống trên ô tô.

1.2.3. Kỹ năng quản lý công việc

Biết tổ chức điều hành nhóm sản xuất. Có tác phong lao động công nghiệp, thực hiện an toàn vệ sinh lao động theo yêu cầu của ngành/nghề.

1.3. Năng lực tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm

1.3.1. Tin học

Đạt chứng chỉ trình độ B theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hỗ trợ giải quyết được các công việc trong chuyên môn, nghiệp vụ.

1.3.2. Ngoại ngữ

Đạt chứng chỉ trình độ A2 theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.3.3. Kỹ năng mềm

Đạt chứng chỉ kỹ năng mềm theo chương trình của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, gồm các kỹ năng: Quản lý bản thân; tìm việc làm; tự tạo việc làm; làm việc nhóm; giao tiếp với các đối tác.

1.4. Năng lực phát triển nghề nghiệp

1.4.1. Học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có khả năng tự học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn; duy trì, cải thiện các kỹ năng mềm. Có khả năng tham gia các khóa đào tạo chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Có khả năng theo học chương trình đào tạo liên thông để được cấp văn bằng kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô.

1.4.2. Tự học, tự rèn luyện và nghiên cứu khoa học

Có khả năng tự đánh giá và tự điều chỉnh năng lực của bản thân, biết xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tự học và rèn luyện. Thực hiện nghiên cứu triển khai các ứng dụng công nghệ.

1.4.3. Hợp tác với đồng nghiệp

Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, trình bày ý tưởng và phối hợp triển khai thực hiện.

1.5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp rắp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm ô tô và máy động lực.

Cán bộ giảng dạy, quản lý trong các trường caođẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đng nghề, trung cấp nghề và dạy công nghệ trong trường trung học phổ thông.

Phản hồi về bài viết “Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô - Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: