dulcolax

dulcolax yelloweskimow.be

1.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

1.1.1. Phẩm chất chính trị

Hiểu biết về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1.1.2. Đạo đức nghề nghiệp

Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với nghề nghiệp; có ý thức giữ gìn, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của công dân.

1.1.3. Lối sống, tác phong

Có lối sống lành mạnh, có lý tư­ởng, có mục đích, giữ gìn bản sắc dân tộc và phù hợp với sự hội nhập quốc tế; có tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học, văn minh, lịch sự, tận tình và chu đáo.

1.2. Năng lực chuyên môn

1.2.1. Kiến thức chuyên môn

Hiểu sâu sắc nguyên lý làm việc của các hệ thống trên ô tô, giải thích được kết cấu của các chi tiết, động cơ, gầm, điện ô tô, hệ thống tự động điều khiển, thiết bị tiện nghi trên ô tô.

Hiểu về cấu tạo, chức năng của các thiết bị chuyên dùng trong lắp ráp, kiểm định, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

Giải thích và tính toán được các thông số cơ bản, các chỉ tiêu kỹ thuật của các chi tiết, các cơ cấu và các hệ thống trên ô tô.

Hiểu các phương pháp kiểm định, chẩn đoán và vận dụng vào bảo dưỡng, sửa chữa ô tô.

Hiểu các phương pháp thí nghiệm. Hiểu và phân tích được đặc tính làm việc của một số bộ phận trên động cơ và ô tô. Hiểu các kiến thức về sửa chữa, công nghệ sửa chữa, công nghệ lắp ráp ô tô, và máy động lực.

1.2.2. Kỹ năng  thực hành nghề nghiệp

Thành thạo các thao tác trong vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống của ô tô và  máy động lực thông dụng.

Xây dựng được các quy trình công nghệ trong lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và máy động lực.

Thử nghiệm, chẩn đoán, nghiên cứu, cải tiến được các hệ thống của ô tô và máy động lực để nâng cao hiệu quả sử dụng.

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt được các mô hình (về động cơ, hệ thống truyền lực, hệ thống điều khiển ô tô, thiết bị tiện nghi trên ô tô, hệ thống điện động cơ, điện thân xe, điều khiển tự động trên ô tô và máy động lực) phục vụ công tác đào tạo về công nghệ kỹ thuật ô tô.

Thiết kế, lắp đặt, lựa chọn được thiết bị của trạm kiểm định, xưởng sửa chữa ô tô và kinh doanh dịch vụ ô tô với quy mô nhỏ và vừa.

Sử dụng thành thạo được các phần mềm AutoCAD, Inventor, SolidWorks và một số phần mềm trong việc thiết kế tính toán và mô phỏng cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu, các hệ thống trên ô tô.

1.2.3. Kỹ năng quản lý công việc

Biết xây dựng kế hoạch, lập dự án phát triển sản xuất, tổ chức điều hành nhóm sản xuất, lớp sinh viên thực tập sản xuất ở các doanh nghiệp.

Có tác phong công nghiệp, thực hiện an toàn vệ sinh lao động theo yêu cầu của ngành/nghề.

1.3. Năng lực tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm

1.3.1. Tin học

Đạt chứng chỉ trình độ B theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hỗ trợ giải quyết được các công việc trong chuyên môn, nghiệp vụ.

1.3.2. Ngoại ngữ

Đạt chứng chỉ trình độ B1 theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.3.3. Kỹ năng mềm

Đạt chứng chỉ kỹ năng mềm theo chương trình của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, gồm các kỹ năng: Quản lý bản thân, tìm việc làm, tự tạo việc làm, làm việc nhóm, giao tiếp với các đối tác.  

2.4. Năng lực phát triển nghề nghiệp

1.4.1. Học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có khả năng tham gia các khóa đào tạo chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Tiếp tục học đại học văn bằng hai, thạc sĩ, tiến sĩ.

1.4.2. Tự học, tự rèn luyện và nghiên cứu khoa học

Có khả năng tự đánh giá và tự điều chỉnh năng lực của bản thân, biết xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tự học và rèn luyện. Thực hiện nghiên cứu triển khai các ứng dụng công nghệ.

1.4.3. Hợp tác với đồng nghiệp

Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, có khả năng đề xuất, trao đổi trình bày ý tưởng và phối hợp triển khai thực hiện, có khả năng làm việc theo nhóm.

1.5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Cán bộ giảng dạy, cán bộ đào tạo trong các trường đại học công nghệ, cao đẳng kỹ thuật, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề và các trường trung học phổ thông.

Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp rắp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm ô tô, máy động lực và các cơ sở nghiên cứu về cơ khí có liên quan đến lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô.

Có khả năng tư vấn kỹ thuật cho một số ngành liên quan.

Phản hồi về bài viết “Chuẩn đầu ra trình độ đại học chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô - Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: