buy duloxetine uk

buy duloxetine

1.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

1.1.1. Phẩm chất chính trị

Hiểu biết về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1.1.2. Đạo đức nghề nghiệp

Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với nghề nghiệp; có ý thức giữ gìn, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của công dân.

1.1.3. Lối sống, tác phong

Có lối sống lành mạnh, có lý tư­ởng, có mục đích, giữ gìn bản sắc dân tộc và phù hợp với sự hội nhập quốc tế; có tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học, văn minh, lịch sự, tận tình và chu đáo.

1.2. Năng lực chuyên môn

1.2.1. Kiến thức chuyên môn

Hiểu biết cấu tạo, nguyên lý và tính năng (cơ, nhiệt và điện) của các thiết bị điện, điện khí nén, điện thủy lực để tính toán, thiết kế phát huy hết công suất và đảm bảo khả năng vận hành tối ưu của thiết bị trong hệ thống và tiết kiệm năng lượng.

Phân tích được các bài toán truyền động điện, hệ thống truyền động khí nén, thủy lực và trang bị điện để tính toán, lựa chọn phương pháp điều khiển hiệu quả, trên cơ sở đó chủ động tiếp cận hệ thống điều khiển sản xuất tự động, điều khiển quá trình, điều khiển phân tán, công nghệ gia công chính xác theo định hướng hệ thống cơ điện tử trong công nghiệp.

1.2.2. Kỹ năng  thực hành nghề nghiệp

Sử dụng được một số ngôn ngữ lập trình, phần mềm chuyên ngành điện (PROTEUS, MPLAB, CCSC, PINNACLE, LABVIEW, MATLAB, SIMATIC, WINCC, AUTOCAD, Fluidsim... ) để thiết kế, lập trình điều khiển và mô phỏng mạch điện, mạch điện khí nén, điện thủy lực, hệ thống điều khiển tự động. 

Bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành và tổ chức lắp đặt được các loại thiết bị điện, thiết bị điện khí nén, điện thủy lực, tủ điện điều khiển trong máy sản xuất công nghiệp và dân dụng. 

Thiết kế, lập trình, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng được các hệ thống truyền động điện, truyền động điện-khí nén, truyền động điện-thủy lực trên các máy công cụ, hệ thống sản xuất tích hợp, hệ thống sản xuất tự động hóa dùng phần tử vi điều khiển, phần tử lập trình PLC, máy tính, robot và điều khiển giám sát SCADA.

1.2.3. Kỹ năng quản lý công việc

Biết tổ chức điều hành nhóm sản xuất; nhóm thực tập sản xuất ở các doanh nghiệp. Có tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động theo yêu cầu của ngành/nghề.

1.3. Năng lực tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm

1.3.1. Tin học

Đạt chứng chỉ trình độ B theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hỗ trợ giải quyết được các công việc trong chuyên môn, nghiệp vụ.

1.3.2. Ngoại ngữ

Đạt chứng chỉ trình độ B1 theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.3.3. Kỹ năng mềm

Đạt chứng chỉ kỹ năng mềm theo chương trình của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, gồm các kỹ năng: Quản lý bản thân; tìm việc làm; tự tạo việc làm; làm việc nhóm; giao tiếp với các đối tác.

1.4. Năng lực phát triển nghề nghiệp

1.4.1. Học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

Tiếp tục học đại học (văn bằng hai), thạc sĩ, tiến sĩ.

1.4.2. Tự học, tự rèn luyện và nghiên cứu khoa học

Có khả năng chủ động tiếp cận, cập nhật thông tin, kiến thức khoa học và công nghệ mới thuộc lĩnh vực điều khiển và tự động hóa; tự đánh giá và tự điều chỉnh năng lực nghề nghiệp của bản thân.

1.4.3. Hợp tác với đồng nghiệp

Có khả năng đề xuất, trao đổi ý tưởng, lập kế hoạch làm việc và phối hợp triển khai thực hiện; có khả năng làm việc theo nhóm.

1.5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Cán bộ giảng dạy, quản lý trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề và dạy công nghệ trong trường trung học phổ thông.

Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp sản xuất, lắp rắp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm thiết bị điện, điện khí nén, điện thủy lực, cảm biến... và các cơ quan nghiên cứu, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điều khiển và tự động hóa, công nghệ Robot…

Phản hồi về bài viết “Chuẩn đầu ra trình độ đại học chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá - Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804