GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT

Tác giả: Tổng cục dạy nghề

Năm XB: 2014

NXB: Lao động - Xã hội

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt ra yêu cầu tăng cường giáo dục pháp luật trong các trường dạy nghề thông qua các chương trình môn học, giáo trình, tài liệu giảng dạy pháp luật, đảm bảo đúng tinh thần và nội dung Hiến pháp và Pháp luật hiện hành.

Đổi mới việc dạy và học Pháp luật trong chương trình dạy nghề, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên, nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng tình cảm, niềm tin, ý thức công dân của học sinh, sinh viên. Trên cơ sở đó giúp cho học sinh, sinh viên trong các trường dạy nghề tạo lập thói quen ứng xử phù hợp và theo chuẩn mực pháp luật.

Giáo trình gồm 9 bài đối với hệ Cao đẳng nghề và 5 bài đối với hệ Trung cấp nghề là tương đối phù hợp với đối tượng là học sinh, sinh viên trong các trường nghề, đảm bảo tính kế tiếp liên thông từ trung cấp nghề lên cao đẳng nghề:

Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật

Bài 2: Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam

Bài 3: Luật nhà nước (Luật Hiến pháp)

Bài 4: Luật dạy nghề

Bài 5: Pháp luật lao động

Bài 6: Pháp luật kinh doanh

Bài 7: Pháp luật dân sự và luật hôn nhân gia đình

Bài 8: Luật hành chính và pháp luật hình sự

Bài 9: Luật phòng chống tham nhũng

Xin trân trọng giới thiệu!