LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO

          

Tác giả: Nguyễn Doãn Phước

Năm XB: 2007

NXB: Khoa học và kỹ thuật

          Mục đích của tác giả khi viết quyển sách này là mong muốn cung cấp cho các bạn sinh viên đang theo học ngành Điều khiển tự động, Đo lường và Tin học công nghiệp, Tự động hóa, thêm một tài liệu bổ trợ cho việc hiểu kỹ, hiểu sâu bài giảng cũng như hỗ trợ việc tự học của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc các ngành liên quan. Cuốn sách gồm có 6 phần:

Phần 1: Điều khiển tối ưu tĩnh

Phần 2: Điều khiển tối ưu động

Phần 3: Điều khiển tối ưu ngẫu nhiên

Phần 4: Điều khiển tối ưu RH

Phần 5: Điều khiển thích nghi và bền vững

Phần 6: Một số khái niệm cơ bản của điều khiển và những vấn đề bổ sung

          Xin trân trọng giới thiệu!