GIÁO TRÌNH TIN HỌC VĂN PHÒNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP

 

Tác giả: Nguyễn Tiến, Nguyễn Văn Hoài

Năm XB: 1999

NXB: Giáo dục

          Giáo trình là tập hợp nhiều bài giảng được đúc kết thành những bài học thực tế và hiệu quả nhất bởi kinh nghiệm giảng dạy của các tác giả tại các lớp tin học văn phòng và tin học ứng dụng. Nội dung sách bao gồm 5 phần, mỗi phần gồm các bài học ngắn gọn, nhiều ví dụ đời thực với hàng trăm hình ảnh minh họa, nhiều bài tập mẫu thực hành và bài tập đề nghị thường gặp có đáp án giúp người học nắm vững lý thuyết - thực hành hiệu quả, biết các lỗi cần tránh và củng cố kiến thức sau mỗi phần.

Phần I: Hệ điều hành MS-DOS 6.2

Chương 1: Nhập môn máy tính

Chương 2: Hệ điều hành

Chương 3: Thư mục

Chương 4: Lệnh nội trú, lệnh ngoại trú

Chương 5: Các tập tin Batch

Chương 6: Thiết lập cấu hình hệ thống

Chương 7: Các thông báo lỗi của DOS

Phần II: Norton

Phần III: Windows 98

Chương 1: Làm quen

Chương 2: Dùng các ứng dụng trong Windows 98

Chương 3: Làm việc với đĩa, thư liệu và tập tin

Chương 4: In ấn với Windows

Chương 5: Cá nhân hóa với Windows

Chương 6: Xác lập các chương trình

Chương 7: Dùng các trình phụ kiện Windows

Chương 8: Duy trì hệ thống

Chương 9: Giao kết với các dịch vụ trực tuyến và internet

Phần IV: Microsoft Word 97

Chương 1: Làm quen với Word 97

Chương 2: Nhập và chỉnh sửa văn bản

Chương 3: Định dạng văn bản

Chương 4: Thiết kế và trình bày trang

Chương 5: Làm việc với bảng

Chương 6: Đồ họa trong Word

Chương 7: Wordart, Equation, Graph

Chương 8: Các dạng văn bản khác

Chương 9: Quản lý tập tin

Chương 10: In ấn

Phần V: Microsoft Excel 97

Chương 1: Tổng quan về Microsoft Excel 97

Chương 2: Tạo bảng tính

Chương 3: Định dạng bảng tính

Chương 4: Định dạng và in bảng tính

Chương 5: Đồ thị

Chương 6: Cơ sở dữ liệu

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!