TẬP BÀI GIẢNG THỰC HÀNH ĐỘNG CƠ 2

Tác giả: Trần Quốc Đảng, Trần Tuấn Anh
Năm XB: 2013
NXB: Lao động xã hội
Trong những năm gần đây, công nghiệp ô tô ở Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều xe ô tô hiện đại được ứng dụng công nghệ cao. Trước sự phát triển mạnh mẽ đó, đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ kỹ thuật nắm vững kiến thức và kỹ năng về bảo dưỡng, sửa chữa và đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Tập bài giảng “Thực hành động cơ 2” không đi sâu vào những nội dung lý thuyết mà chỉ đưa ra những kiến thức cơ bản cần thiết nhất, đồng thời hướng dẫn các kỹ năng thực hành trong công việc sửa chữa, bảo dưỡng các bộ phận thuộc hệ thống nhiên liệu, vận hành, chẩn đoán và sửa chữa động cơ ô tô giúp cho sinh viên có thể tự học và ứng dụng hiệu quả trong thực hành nghề.
Phần I: Sửa chữa hệ thống cung cấp nhiên liệu
Bài số 1: Sửa chữa thùng nhiên liệu, bầu lọc, vòi phun nhiên liệu điezen
Bài số 2: Bảo dưỡng, sửa chữa và khảo nghiệm bơm thấp áp
Bài số 3: Sửa chữa, khảo nghiệm bơm cao áp
Bài số 4: Sửa chữa hệ thống nhiên liệu xăng dùng chế hòa khí
Bài số 5: Sửa chữa hệ thống nhiên liệu phun xăng điện tử
Phần II: Vận hành và sửa chữa hư hỏng của động cơ
Bài số 1: Vận hành động cơ
Bài số 2: Sửa chữa hư hỏng động cơ xăng dùng chế hòa khí
Bài số 3: Sửa chữa hư hỏng của động cơ phun xăng điện tử
Bài số 4: Sửa chữa pan động cơ điezen dùng bơm cao áp dãy
Bài số 5: Sửa chữa hư hỏng của động cơ điezen sử dụng bơm cao áp phân phối
    Xin trân trọng giới thiệu!