Quyết định công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ UDCNTT cơ bản đợt 4 năm 2021

Phản hồi về bài viết “Quyết định công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ UDCNTT cơ bản đợt 4 năm 2021”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: