Chi tiết báo cáo xem tại đây:

Báo cáo tổng hợp

Các biểu mẫu kèm theo

Phản hồi về bài viết “Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai năm 2010 của Trường Đại học SPKT Nam Định”

Đã có 1 phản hồi về bài viết.

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: