Tên tài liệu

Tập bài giảng Hóa học đại cương

Tác giả:

ThS. Phạm Văn Thới - CN. Cù Thị Vân Anh - CN. Phạm Thị Hường

Năm hoàn thành

2011

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết