Tên tài liệu

Tập bài giảng Tiếng anh chuyên ngành Công nghệ Hàn

Tác giả:

ThS. Hoàng Thị Kim Liên - ThS. Nguyễn Trọng Điền - ThS. Trần Thị Thu Hương

Năm hoàn thành

2013

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết