Ngày đăng :28/07/2017 10361 lượt xem

lasix

lasix kk-vine.at

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2017

Số: 156/TB-HĐTSĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

Nam Định, ngày 26 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Hội đồng Tuyển sinh đại học về việc xác định điểm

trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển

dựa vào kết quả học tập THPT, năm 2017 - đợt 1

 

          Ngày 26/7/2017, Hội đồng Tuyển sinh đại học năm 2017 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã họp xác định điểm trúng tuyển đợt 1 và thông tin xét tuyển bổ sung đợt 1 vào đại học hệ chính quy năm 2017 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐỢT 1

1. Điểm trúng tuyển: Tổng các điểm trung bình cả năm (lớp 12) của các môn trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển đạt từ 18,00 điểm trở lên.

2. Danh sách trúng tuyển (có danh sách kèm theo).

3. Thời gian và địa điểm nhập học

- Thời gian nhập học: Từ 07h30 đến 17h00 ngày 12/8/2017.

- Địa điểm nhập học: Phòng 202- A6, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

4. Hồ sơ nhập học

Thí sinh trúng tuyển đến nhập học phải nộp đầy đủ, hợp lệ:

- Giấy báo nhập học (bản sao). Trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy báo nhập học có thể làm thủ tục nhập học theo lịch trên cơ sở kết quả trúng tuyển công bố tại website Nhà trường.

- Học bạ THPT hoặc tương đương (bản chính và bản sao).

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2017), Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản chính và bản sao)

- Giấy khai sinh (bản sao).

- Lý lịch sinh viên 02 bản (theo mẫu đính kèm) có dán ảnh 4x6, đóng dấu giáp lai ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương.

- Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản chính và bản sao).

- Bản sao các giấy tờ minh chứng chế độ ưu tiên (nếu có).

- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự (BCHQS) cấp huyện cấp và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do BCHQS cấp xã nơi cư trú cấp (đối với nam có độ tuổi từ 18 đến 25).

- 02 ảnh 4x6 và 02 ảnh 3x4.

- Các khoản tiền nộp khi nhập học.

Ghi chú:

- Các giấy tờ nhập học được đựng trong một túi hồ sơ (các bản sao phải có chứng thực, bản chính dùng để đối chiếu), trên túi hồ sơ ghi các thông tin: Họ và tên, ngày sinh, danh mục giấy tờ nhập học. 

- Thí sinh chuẩn bị hồ sơ chuyển sinh hoạt đoàn (sổ Đoàn viên) để nộp về văn phòng Đoàn trường sau khi nhập học.

II. XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1

1. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: đến 17h00 ngày 31/7/2017.

2. Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh, tiêu chí xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển, hình thức ĐKXT: thực hiện theo Thông báo số 40/TB-ĐHSPKTNĐ ngày 21/02/2017.

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: (0228)3630858; Fax: (0228)3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http//www.nute.edu.vn

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

(Đã ký)

 

HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Văn Khiêm

Tải chi tiết thông báo tại đây