Một số năm gần đây theo xu thế chung Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định chuyển sang đào tạo theo phương thức học chế tín chỉ. Với phương thức đào tạo mới này thì thời gian học tập trên lớp của sinh viên chỉ còn 2/3 so với phương thức cũ, còn lại sinh viên phải tự học, tự nghiên cứu.

Sinh viên Khoa công nghệ thông tin luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập từ trên lớp cho đến những giờ tự học. Với những giờ học trên lớp sinh viên luôn đến lớp đúng giờ và tích cực trong việc trao đổi với giảng viên về kiến thức môn học cũng như kiến thức mở rộng.

SV Khoa CNTT trong giờ học lý thuyết

          Với đặc thù là trường kỹ thuật nên ngoài những giờ học lý thuyết Sinh viên Khoa CNTT còn được học các học phần thực hành. Để phục vụ cho việc học thực hành của SV khoa CNTT Nhà trường trang bị 9 phòng máy tính mỗi gồm hơn  20 máy tính với cấu hình cao và 1 phòng máy chủ. Sinh viên CNTT được thực hành từ việc lắp ráp, cài đặt hệ thống đến lập trình phần mềm, trang web và quản trị mạng.

SV Khoa CNTT trong giờ thực hành

         Tự học, tự nghiên cứu là nhiệm vụ chính của sinh viên trong hình thức học tín chỉ. Nhà trường có hệ thống thư viện gồm 1 phòng đọc rộng khoảng 100m2 và phòng máy tính gồm gần 50 máy tính cấu hình khá cao. Đây chính là không gian lý tưởng cho sinh viên toàn trường nói chung và sinh viên Khoa CNTT nói riêng thực hiện kế hoạch tự học của mình.

          Ngoài những môn học cơ sở và chuyên ngành sinh viên trong trường còn được học một số môn học kỹ năng mềm, nhằm giúp cho sinh viên có những kỹ năng giao tiếp nhất định khi tốt nghiệp ra trường.

Với tinh thần học tập chủ động, tích cực, tự giác và dưới sự giảng dạy nhiệt tình của đội ngũ giảng viên trong khoa năm học 2018-2019 vừa qua đã có 60% sinh viên xếp loại học lực khá, giỏi và xuất sắc.