Trần Thị Thúy Anh
Chuyên viên
Email: thuyanhdaotao@gmail.com


Ths. Hà Tiến Điển
Chuyên viên
Email: hatiendien@gmail.com
 


Đinh Văn Điều
Nhân viên
Email: dieudv.dt@gmail.com
 

   

Phạm Thị Liên
Chuyên viên, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Email: liendhspktnd@gmail.com

   


Hà Minh Ngọc
Nhân viên
Email: hangocspkt@gmail.com

   


Ths. Nguyễn Văn Quyền
Nhân viên
Email: anhquyenhn2689@gmail.com

   

Ths. Nguyễn Mạnh Trân
Nhân viên
Email: manhtran1212@gmail.com

   

Phản hồi về bài viết “Cán bộ phòng Đào tạo”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: