Chức năng  

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đầu tư và quản trị tài sản, thiết bị, vật tư.

Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động thường xuyên của Trường;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư về thiết bị, xây dựng. Cán bộ phòng Quản trị - Thiết bị là ủy viên thường trực các ban quản lý dự án đầu tư thiết bị, xây dựng, cải tạo các công trình kiến trúc;

- Xây dựng quy định về mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị và vật tư, quy định về bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa tài sản, thiết bị, hệ thống điện và thang máy;

- Quản lý tổ chức thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp: Hệ thống điện nội tuyến (Không bao gồm trung tâm thực hành); hệ thống: Trạm biên áp, điện ngoại tuyến; điều hòa không khí, thang máy, máy phát điện; hệ thống thông tin liên lạc; trang thiết bị điện; thiết bị nội thất; bàn, ghế, giường, tủ, ti vi, tủ lạnh, quạt điện,..; hệ thống cấp thoát nước, đường giao thông, các công trình kiến trúc, sân vườn và cây xanh.

- Quản lý kho vật tư theo quy định (kho lưu và bảo quản: vật tư, dụng cụ phục vụ đào tạo và sửa chữa);

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ, dụng cụ, thực hiện công tác phòng chống lụt, bão, cứu nạn, cứu hộ và phòng chống cháy nổ.

- Tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ nhà ăn.

- Dự thảo và tổ chức thực hiện các hợp đồng mua sắm trang thiết bị, vật tư;

- Sắp xếp và đảm bảo điều kiện làm việc cho các đơn vị, đoàn thể, các phòng học phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Quản lý phòng làm việc, phòng học chung, phòng họp (không bao gồm phòng họp 207- A3), phòng hội thảo, hội trường, phòng truyền thống, nhà khách và nhà ăn;

- Soạn thảo các văn bản về công tác quản trị thiết bị: báo cáo, quyết định, hướng dẫn, thông báo, kế hoạch, …;

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; quản lý, phân công công tác, đánh giá cán bộ viên chức và nhân viên thuộc đơn vị theo phân cấp quản lý;

- Quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, nguyên tắc và có hiệu quả theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.