Thực hiện chiến lược Phát triển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, trong năm 2014, được sự cho phép của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Nhà trường đã tổ chức xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Sau hơn 4 tháng triển khai, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu, Ban Chỉ đạo ISO và sự nỗ lực quyết tâm của các thành viên Tổ soạn thảo đã có 186 quy trình giải quyết công việc của 23 đơn vị trong Nhà trường được phê duyệt.

Ngày 03/10/2014, Ban chỉ đạo ISO đã long trọng tổ chức Hội nghị công bố quyết định ban hành và triển khai kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và trao bộ quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho các đơn vị trong Nhà trường.

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ Chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (International Organization for Standardization- ISO) ban hành lần đầu vào năm 1987, đã được sửa đổi 3 lần vào năm 1994, 2000 và 2008.

Xây dựng và áp dụng thành công HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Nhà trường sẽ có được một hệ thống các quy trình, quy định giúp cho: Hoạt động tác nghiệp giữa các phòng/khoa được hiệu quả; Phân định rõ trách nhiệm quyền hạn của từng vị trí; Lãnh đạo Nhà trường không phải tham gia xử lý các công việc mang tính sự vụ (vì các cán bộ đều hiểu rõ trách nhiệm của mình và biết cách chủ động xử lý công việc thông qua các quy trình, quy định); Giúp tạo niềm tin cho khách hàng và các đối tác về năng lực Nhà trường, từ đó nâng cao uy tín và vị thế của Nhà trường; Giúp cho các hoạt động trong toàn Nhà trường được đồng bộ, được hệ thống hóa và đạt được mục tiêu, dưới quan điểm “Làm đúng ngay từ đầu’’.

Trao đổi tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng bộ Quy trình tác nghiệp theo tiêu chuẩn ISO: khó khăn về nhân sự, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý có sự thay đổi, bổ sung; ý thức và tâm lý đối với việc áp dụng HTQLCL của cán bộ, công chức chưa được quán triệt đầy đủ… Mặc dù có những khó khăn, các đơn vị đều nhận thức rõ lợi ích trong việc áp dụng HT QLCL và đều đã ký cam kết sẽ thực hiện bộ quy trình tác nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại đơn vị mình.

Đại diện cho đơn vị tư vấn, ông Phí Hồng Hiệp – Giám đốc công ty INCOTECH phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Ban Giám hiệu, Ban Chỉ đạo ISO và sự cố gắng cao của các đơn vị trong Nhà trường đã hoàn thiện gần 200 bộ quy trình tác nghiệp. Ông Phí Hồng Hiệp cũng cam kết sẽ cùng với Nhà trường tiếp tục có những giải pháp để đưa bộ quy trình theo tiêu chuẩn ISO vào áp dụng triệt để tại các đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả công việc trong toàn trường.

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Phan Sỹ Nghĩa – Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu Ban Chỉ đạo ISO tiếp tục hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra việc áp dụng quy trình ISO tại các đơn vị trong Nhà trường; đồng thời Lãnh đạo các phòng khoa, trung tâm cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành việc thực hiện bộ quy trình tác nghiệp tại đơn vị mình. Ban chỉ đạo ISO cần tổ chức theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị trực thuộc; định kỳ báo cáo Ban Giám hiệu và đề xuất các giải pháp cải tiến, chỉnh sửa để bộ quy trình tác nghiệp phát huy hiệu quả trong quá trình quản lý mọi mặt hoạt động của Nhà trường.

Trước mắt, Ban chỉ đạo ISO cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để mọi thành viên trong Nhà trường nâng cao được nhận thức về ISO và có ý thức trong việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

Phấn đấu phát triển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thành trường đại học trọng điểm Vùng Nam đồng bằng sông Hồng – một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín, đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc gia, tiếp cận trình độ các trường đại học tiên tiến trong khu vực ASEAN; cung cấp nguồn giáo viên dạy nghề và nhân lực kỹ thuật cao cho phát triển kinh tế xã hội khu vực và cả nước.

Một số hình ảnh tại hội nghị:Toàn cảnh hội nghị

TS. Phan Sỹ Nghĩa - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

ThS. Đinh Gia Huân - Trưởng phòng KT&ĐBCL đọc Quyết định ban hành
Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

ThS. Nguyễn Thế Mạnh - Phó hiệu trưởng, Trường ban Chỉ đạo ISO
triển khai Kế hoạch áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

TS. Phan Sỹ Nghĩa - Hiệu trưởng Nhà trường
trao bộ Quy trình tác nghiệp theo tiêu chuẩn ISO cho các đơn vị

TS. Trần Văn Khiêm - Phó hiệu trưởng Nhà trường
trao bộ Quy trình tác nghiệp theo tiêu chuẩn ISO cho các đơn vị

Đại diện các đơn vị trao đổi việc việc triển khai, áp dụng quy trình ISO

Lãnh đạo Công ty INCOTECH phát biểu